Nikaragva odobrila prisustvo ruske armije u zemlji

Kremlin/Russian Presidency.

Predsednik Nikaragve Danijel Ortega potpisao je uredbu o produženju dozvole za prisustvo stranih vojnih kontingenata, uključujući i ruski, navodi se u zvaničnoj vladinoj objavi.

Pored Rusije, Nikaragva će nastaviti da dozvoljava prisustvo „snaga, pomorskih i vazdušnih brodova“ Venecuele, Hondurasa, Gvatemale, Dominikanske Republike, Kube. Dozvola važi za drugu polovinu 2022. godine.

Ustav Nikaragve dozvoljava prisustvo stranih snaga u zemlji.1

 

 

Liked it? Take a second to support Jelena Ilić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://tass.com/world/1462439?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.