Zapadne zemlje odbile UN rezoluciju o suzbijanju rasizma!

Zapadne zemlje odbile UN rezoluciju o suzbijanju rasizma!

Većina zemalja Zapada članica UN saveta za ljudska prava, uključujući Britaniju, SAD, Francusku, Nemačku i Ukrajinu, glasale su protiv rezolucije o preduzimanju konkretnih mera protiv rasizma.12

Zemlje koje su takođe glasale protiv rezolucije su Češka, Crna Gora, Holandija i Poljska. Bilo je sedam uzdržanih, a među zemljama koje su glasale za rezoluciju su Kina, Bolivija, Venecuela i veliki broj drugih latinoameričkih, azijskih i afričkih zemalja. 

Britanska ambasadorka za ljudska prava, Rita French, dala je izjavu u kojoj je objasnila glasanje zemlje o rezoluciji o rasizmu.

“Ne slažemo se sa tvrdnjama iznetim u ovoj rezoluciji da su države dužne da izvrše reparacije za trgovinu robljem i kolonijalizam, koji su mnogima naneli veliku patnju, ali u to vreme nisu predstavljali kršenje međunarodnog prava.”

U isto vreme, Borel ispred EU je izjavio da je “Evropa bašta, a ostatak sveta džungla”3, a EU uslovljava Srbiju da smanji priliv migranata uprkos tome što su evropske zemlje svojim ekonomskim sistemom eksploatacije i ratovima u svetu prouzrokovale te migracije i uprkos tome što otvorenih ruku dočekuju ukrajinske izbeglice4.

 


  1. https://twitter.com/UN_HRC/status/1578407316583497729?t=8nGe4ngMVzhXhkHa3dpqEA&s=19%C2%A0  

  2. https://gazettengr.com/u-s-ukraine-uk-others-vote-against-un-resolution-to-take-action-against-racism/  

  3. https://princip.info/2022/10/14/borel-eu-je-basta-ostatak-sveta-je-dzungla/  

  4. https://sputnikportal.rs/20221014/poruka-iz-eu-srbija-rizikuje-bezvizni-rezim-ako-ne-smanji-priliv-migranata-1144567518.html  

Leave a Reply

Your email address will not be published.