Rusija: Menja se školski program za istoriju, naglasak na posledice evropskog kolonijalizma

AFP

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin naložio je Ministarstvu nauke i visokog obrazovanja da, zajedno sa Akademijom nauka i Ruskim istorijskim društvom, u planove naučnog rada i obrazovnih programa uvrste istraživanja o istoriji razvoja i posledicama kolonijalne politike evropskih država u Africi.

„Obezbediti da se uvrsti u plan naučnog rada naučnih organizacija i obrazovnih organizacija visokog obrazovanja, obavljanje naučno-istraživačkog rada o trošku saveznog budžeta, naučnoistraživačkog rada o istoriji nastanka, razvoja i posledica kolonijalne politike evropskih zemalja. države na afričkom kontinentu i drugim kontinentima“, navodi se u uputstvima predsednika Putina formulisanim posle njegovog sastanka sa istoričarima i predstavnicima tradicionalnih religija Rusije 4. novembra. Uputstva su objavljena na sajtu Kremlja.1

Predlog programa mora biti završen do 1. februara 2023. godine. Za njegovo sprovođenje odgovorni su ministar nauke Valerij Falkov, predsednik Ruske akademije nauka Genadij Krasnikov i predsednik Ruskog istorijskog društva Sergej Nariškin. 

Pored toga, Ministarstvo prosvete i nauke, zajedno sa istim organizacijama, treba da pripremi materijale za drugi samit Rusija-Afrika.2

 

Liked it? Take a second to support Jelena Ilić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.interfax.ru/russia/876617  

  2. https://tass.ru/obschestvo/16576647  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.