Dolar ubrzano gubi status svetske rezervne valute!

Photo: CTM

 

Iako dolar i dalje ima potpunu dominaciju na svetskom tržištu valuta jer se oko 88% svih transakcija izvršava u američkoj valuti njegova suverena vlast nad svetskim kapitalističkim sistemom je na staklenim nogama.

Analitičari banke Morgan Stenli u svojim najnovijim istraživanjima došli su do zapanjujućih podataka, udeo dolara kao svetske rezervne valute 2001. godine bio je 73% da bi 2021. godine taj udeo pao na 55%.

Ono što je najviše iznenadilo analitičare su procene za 2022. gde je dolar prvi put pao ispod polovine udela svetskih rezervnih valuta na 45% sa daljom tendencijom pada.

Ovakav sunovrat se objašnjava izuzetno oštrom politikom sankcija kojom se SAD služe od kraja hladnog rata. Ova politika je doživela sunovrat u proleće 2022. kada je najsveobuhvatniji paket sankcija upotrebljen protiv Rusije sa vrlo skromnim efektom.

Iracionalno ponašanje Vašingtona uplašilo je sve zemlje uključujući i američke saveznike koji su naglo počeli da traže alternativu dolaru.1

 

Liked it? Take a second to support Miroslav Bašurić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.ft.com/content/72c27c26-f1d6-4a4b-be50-d6bf70c3546f 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.