Author: gavrilo

Najstarija i najkompletnija Biblija na svetu je – etiopska!
Članak

Najstarija i najkompletnija Biblija na svetu je – etiopska!

Garimino jevanđele je najstarija ilustrovana hrišćanska sveta knjiga otkrivena 2014. u etiopskom manastiru Garima pored Adve, smeštenom na 2133 metra nadmorske visine. Ova Biblija dobila je ime po Garimi, monahu koji je stigao u Afriku u 5. veku iz Konstantinopolja i koji ju je prepisao, kako legenda kaže, za samo jedan jedini dan. Biblija je prelepo ilustrovana, a boje su, zahvaljujući konzervaciji koju je preduzeo Etiopski fond za zaštitu nasleđa, još uvek jasno vidljive.

Moderna industrijalizacija Srbije i Globalnog juga: Ni luk jeli, niti luk mirisali!
Članak

Moderna industrijalizacija Srbije i Globalnog juga: Ni luk jeli, niti luk mirisali!

Na Praznik rada podsetimo se da današnja industrijalizacija kapitalističke periferije i poluperiferije nije rezultat napora naših naroda ili naših nacionalnih buržoazija (čime često imaju običaj da se neopravdano hvale), već se radi isključivo o tipu industrijalizacije nametnom od strane država centra (imperijalističkih država), kao vid restrukturacije globalne ekonomije.