Home » Posts tagged with » Bader-Majnhof

Nemačka: Povratak oružane grupe Bader-Majnhof

Nemačka: Povratak oružane grupe Bader-Majnhof

Analizom uzoraka DNK nakon pokušaja pljačke utvrđeno je da se radi o troje pripadnika oružane grupe Frakcija crvene armije (nem. Rote Armee Fraktion, RAF), poznate i pod imenom Bader-Majnhof1 . RAF su se definisali kao antiimperijalistički pokret koji je sprovodio oružane akcije pljačkanja banaka kao „nervnog sistema imperijalizma” i vršeći napade na postrojenja vojske SAD […]