Nemačka: Povratak oružane grupe Bader-Majnhof

red-army-faction-ex-militanst

Analizom uzoraka DNK nakon pokušaja pljačke utvrđeno je da se radi o troje pripadnika oružane grupe Frakcija crvene armije (nem. Rote Armee Fraktion, RAF), poznate i pod imenom Bader-Majnhof1 .

RAF su se definisali kao antiimperijalistički pokret koji je sprovodio oružane akcije pljačkanja banaka kao „nervnog sistema imperijalizma” i vršeći napade na postrojenja vojske SAD na teritoriji Nemačke, između ostalog. Njihove akcije su dostigle vrhunac tokom druge polovine sedamdesetih godina, a čak jedna četvrtina Nemaca mlađih od 40 godina im je izrazila podršku kao i da bi im pružila utočište od policije.

Juna 2015. godine u Bremenu izvršen je napad na kamion koji je prevozio novac. U napadu je iskorišćeno automatsko oružje tipa „kalašnjikov” kao i raketni bacač. U napadu nije bilo povređenih, a sumnja se da su izvršioci Ernst-Folker Štaub, Danijela Klete i Burhard Garveg. Oni su u bekstvu od 1998. godine, kada je aktivnost RAF-a obustavljena.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Prema prezimenima dva istaknuta člana: Andreasa Badera i Ulrike Majnhof 

Source: http://www.ibtimes.co.uk/germany-far-left-terrorist-cell-linked-attempted-robbery-involving-rocket-launcher-1538831

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.