Oznaka: Fishes

Milica Raičević – Nagrada Sači galerije za sliku “Fish(es)”
Članak

Milica Raičević – Nagrada Sači galerije za sliku “Fish(es)”

Slikarka Milica Raičević,  dobitnica je nagrade na takmičenju Showdown Saatchi Gallery u Londonu, 2010. godine za sliku pod nazivom  Fish(es) . Na slici je motiv tri ribice koje su  minimalistički, gotovo drsko, svedene na grafemu i oivičene isprekidanom linijom u gornjem levom uglu. Slika je crno-bela, sa uplivima hladnih ljubičasto-plavih tonova. Sliku Fishe(s) kao i...