Milica Raičević – Nagrada Sači galerije za sliku “Fish(es)”

Milica Raičević – Nagrada Sači galerije za sliku “Fish(es)”

Slikarka Milica Raičević,  dobitnica je nagrade na takmičenju Showdown Saatchi Gallery u Londonu, 2010. godine za sliku pod nazivom  Fish(es) . Na slici je motiv tri ribice koje su  minimalistički, gotovo drsko, svedene na grafemu i oivičene isprekidanom linijom u gornjem levom uglu. Slika je crno-bela, sa uplivima hladnih ljubičasto-plavih tonova.

Sliku Fishe(s) kao i veći deo stvaralačkog opusa ove umetnice karakteriše  filozofsko promišljanje sveta, koje svojim snažnim asocijativnim zahtevima podstiče posmatrača da i sam pristupi individualnim, odnosno asocijativnim seansama, u kojima se dve osnovne komponente trajanja: materija i vreme, ponašaju kao aktivni kreatori, kako likovne, tako i filozofske vizije sveta. Milica Raičević slike fluidnih struktura, sa neobičnim koloritnim ekspozicijama, goni da progovore glasovima simboličkih vrednosti sa jasno naglašenim humanističkim akcentima.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.