Najstarija i najkompletnija Biblija na svetu je – etiopska!

Najstarija i najkompletnija Biblija na svetu je – etiopska!
Foto: TW / incunabula

Garimino jevanđele je najstarija ilustrovana hrišćanska sveta knjiga otkrivena 2014. u etiopskom manastiru Garima pored Adve, smeštenom na 2133 metra nadmorske visine. Ova Biblija dobila je ime po Garimi, monahu koji je stigao u Afriku u 5. veku iz Konstantinopolja i koji ju je prepisao, kako legenda kaže, za samo jedan jedini dan. Biblija je prelepo ilustrovana, a boje su, zahvaljujući konzervaciji koju je preduzeo Etiopski fond za zaštitu nasleđa, još uvek jasno vidljive.

Jevanđela su pisana na kozijoj koži ranim etiopskim jezikom ge’ez. Postoje dve knjige koje potiču iz istog perioda, ali je druga pisana različitim rukopisom, što ukazuje da autor nije isti. Obe su prepune ilustracija četiri jevanđelja.

Iako su ove tekstove povremeno pominjali retki putnici još od 50-tih godina prošlog veka, vladalo je opšte mišljenje da potiču iz 11. veka. Međutim, datitranje ugljenikom je pokazalo da su tekstovi nastali između 330. i 650. godine, a to su periodi koji se preklapaju sa dolaskom oca Garime u Etiopiju. Moguće da je prvu knjigu napisao svojeručno, makar i ne bila istina da je završio prepis za samo jedan dan, kako to usmena tradicija uči.

Bler Pridi iz Etiopskog fonda za zaštitu nasleđa kaže: „Retko je ko skretao pogled ka Etiopiji kao izvoru ovako fantastičnog blaga. Do mnogih od drevnih hrišćanskih relikvija koje se čuvaju u zemlji se može doći veoma teško, jer su manastiri građeni na udaljenim i teško pristupačnim lokacijama, a puteva do njih je veoma malo. Zbog toga je kompletan rad na konzervaciji tekstova obavljen na licu mesta, pa ako se u budućnosti javi potreba da se odnesu na dalju konzervaciju i iznesu iz manastira, nećemo se tome protiviti.“

Stranice su grubo spojene ušivanjem kada je obavljena prva restauracija 60-tih godina. Neke od stranica su čak preokrenute i raspale su se. Jevanđelja iz Garime se čuvaju na velikoj nadmorskoj visini i na suvom, mračnom mestu, što je pomoglo da prežive vekove i sačuvaju bogatstvo boja na ilustracijama.

Izvor: face2faceafrica / arheo-amateri.rs