Intervju: Anti-imperijalistički front (prvi deo)

Intervju: Anti-imperijalistički front (prvi deo)

pp1-6

Međunarodni Antiimperijalistički front je osnovan pre godinu dana i tim povodom sproveli smo interviju sa ovom organizacijom radi upoznavanja sa njihovim delovanjem, principima i analizom trenutne situacije u svetu.

Šta je Antiimperijalistički front?

Antiimperijalistički front je udruženje nastalo 2014. godine zajedničkom odlukom učesnika na Simpozijumu protiv imperijalističke agresije održanom u Turskoj. To je antiimperijalistički savez koji čine 15 pojedinaca i organizacija na međunarodnom nivou.

Koji su mu ciljevi i koje političke i ideološke stavove podržava?

Cilj je stvaranje jedinstva i fronta borbe svih potlačenih naroda u svetu protiv imperijalističke agresije i interesa fašističkih i imperijalističkih snaga.

Ko može biti deo Antiimperijalističkog fronta?

Svaka organizacija koja se protivi imperijalizmu i imperijalističkoj agresiji može biti deo Antiimperijalističkog fronta. Današnje stanje u svetu je veoma složeno pogotovo za potlačene zemlje i narode.

Kakva je analiza trenutnog stanja u svetu Antiimperijalističkog fronta? Koje su ključne suprotnosti u svetu danas? Koje su suprotnosti između imperijalističkih i potlačenih zemalja?

Sa našeg stanovišta tekuće stanje u svetu na osnovi klasne borbe u ovom trenutku nije komplikovano. Najvažnija analiza Antiimperijalističkog fronta je da čak i kada imperijalisti ulaze u sukob interesa, imaju apsolutni konsenzus o izrabljivanju naroda. Polazeći od ove analize smatramo da je osnovna protivrečnost između imperijalista i potlačenih naroda. Protivrečnost između imperijalizma i potlačenih naroda se upotpunjuje podrškom imperijalističkih kolaboracionista u potlačenim zemljama.

Revolucionarni i antiimperijalistički pokret je trenutno u stanju razbijenosti i podeljenosti. Aktuelno pitanje koje stvara debatu i podele je da li postoji jedan imperijalistički blok koji predvode SAD ili postoje dva bloka, jedan koji predvode SAD i drugi Rusija i Kina? Koji je stav Antiimperijalističkog fronta po ovom pitanju?

Jedan od dva imperijalistička bloka u svetu predvode SAD sa svojim kolaboracionistima, a drugi blok formira Evropska unija sa svim unutrašnjim protivrečnostima. Što se Rusije i Kine tiče, obe su kapitalističke zemlje i deluju u skladu sa sopstvenim regionalnim interesima. Ove dve zemlje ne možemo oceniti kao drugi imperijalistički blok jer ako analiziramo njihov proces razvoja kapitalizma vidimo da nisu dovoljno jake da budu imperijalističke.

Nezavisno od toga kako se svrstaju Rusija i Kina, jasno je da su kapitalističke zemlje vođene isključivo geopolitičkim i ekonomskim interesima i da je njihova pomoć potlačenim narodima Sirije, Venecuele i drugih zemalja uslovljena isključivo tim interesima. Koji je stav Antiimperijalističkog fronta povodom Rusije i Kine? Trenutno, jedan deo sveta smatra Rusiju i Kinu antiimperijalističkim silama i da ove zemlje treba da predvode antiimperijalistički pokret. Koji je stav Antiimperijalističkog fronta po ovom pitanju?

Antiimperijalistička borba je moguća samo kroz zajedničku borbu potlačenih naroda. Rusija i Kina razvijaju svoju ekonomiju i politiku u pravcu sopstvenih regionalnih interesa.

Ne može se zamisliti da ove dve zemlje vode Antiimperijalistički front i antiimperijalističku borbu. U osnovi antiimperijalističke borbe je potlačen narod. Briga o sopstvenim interesima jedne zemlje, protivnim imperijalizmu, povremeno ulazeći u sukobe sa njim, ne može biti subjekat antiimperijalističke borbe. U slučaju otpora imperijalizmu, potlačeni se mogu podržati na više načina. Ova solidarnost se može ostvariti samo u okviru prava na samoopredeljenje i otpora naroda imperijalističkoj agresiji.

Aktuelni rat na Bliskom istoku je od naročitog značaja: potlačeni sirijski, palestinski i kurdski narod sa jedne strane, a SAD, Izrael, Turska i feudalne arapske monarhije na drugoj strani kao tlačitelji. Koji je stav Antiimperijalističkog fronta o Bliskom istoku?

Bliski istok je region u kojem imperijalisti decenijama razdvajaju narode veštačkim podelama i protivrečnostima stvarajući neprijateljstva među njima. Osnovna protivrečnost u ovoj regiji nalazi se između naroda i imperijalizma. Protiv uprave lokalnih kolaboracionista osovine SAD nalazi se potlačen narod koji pruža otpor. Sloboda bliskoistočnih naroda moguća je sa borbom zasnovanom na jedinstvu naroda, iskorenjujući imperijalizam i zbacujući njegove kolaboracioniste. Danas se sarađuje sa imperijalizmom u okviru ideje da je Islamska država glavni neprijatelj. Sa druge strane, ulaženje u savez sa imperijalistima protiv ID-a neće doneti slobodu narodima Bliskog istoka. Samo zajedničkom borbom naroda može se pobediti ID koju gaje imperijalisti i njihovi saradnici.

Kako bi svetski revolucionarni i antiimperijalistički pokret trebalo da se suprotstave imperijalizmu i ratovima protiv potlačenih zemalja i naroda? Kako Antiimperijalistički front predlaže da se organizuje otpor i borba protiv imperijalizma u svetu? Koliki značaj Antiimperijalistički front daje jedinstvu revolucionarnog i antiimperijalističkog pokreta u svetu? Koji su osnovni principi ovog jedinstva?

Odgovor koji svetski antiimperijalistički pokret treba da da protiv imperijalizma, definitivno je podrška otporu potlačenog naroda. Organizovanje ove borbe treba da se zasniva na jačanju jedinstva i kvalitetu tog jedinstva, čak iako je podrška postepena. Solidarnost o kojoj govorimo treba da bude zasnovana na otpočinjanju borbe u našoj zemlji kao i u širenju te borbe po svetu kao i njena aktivna podrška. Rast ove borbe zavisi od širine borbe u zemljama članicama ovog saveza. Osnovni princip saveza je da se okrene narodu i da odbije imperijalističku agresiju zajedničkom borbom, kao i da zauzme konkretan stav protiv imperijalizma. Imperijalizam zbunjuje narod zbog čega se često meša neprijatelj sa prijateljem. Zato je neophodno razjasniti imperijalističku terminologiju. Dakle, jedan od osnovnih principa saveza je suprotstavljanje imperijalizmu i svakom vidu kolaboracionizma radi sprečavanja neprijateljstava među narodima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.