Home » Posts tagged with » Istraživanje javnog mnjenja

Samo 18% stanovnika Srbije smatra EU za strateškog partnera.

Samo 18% stanovnika Srbije smatra EU za strateškog partnera.

Rezultati istraživanja sprovedenog krajem 2020. godine predstavljeni su danas u izveštaju “Indeks ranjivosti – Srbija”, u organizaciji Centra za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fonda. U istraživanju je učestvovalo više od 1.000 osoba, a rezultati ukazuju da samo 18% ispitanika gleda na Evropsku uniju kao na strateškog partnera.1 Stav 71% stanovnika Srbije je da […]