Home » Posts tagged with » Klijavost

Povećanje klijavosti na jednostavan način: potencijal za nanošenje štete multinacionalnim kompanijama upotrebom najobičnijeg magneta i lasera!

Povećanje klijavosti na jednostavan način: potencijal za nanošenje štete multinacionalnim kompanijama upotrebom najobičnijeg magneta i lasera!

Uticaj polja neodijumskog magneta1 na klijavost jedan je od onih fenomena koji dosad nisu preterano detaljno ispitivani. Fokus dosadašnjih istraživanja bio je uglavnom na utvrđivanju korelacije između delovanja magnetnog polja na seme i promene klijavosti, vrlo retko je ispitivano dejstvo na procese koji se odvijaju unutar semena i koji su ključni za detaljnije objašnjenje ovog […]