Povećanje klijavosti na jednostavan način: potencijal za nanošenje štete multinacionalnim kompanijama upotrebom najobičnijeg magneta i lasera!

Foto: Mo Abbas/NBC

Uticaj polja neodijumskog magneta1 na klijavost jedan je od onih fenomena koji dosad nisu preterano detaljno ispitivani. Fokus dosadašnjih istraživanja bio je uglavnom na utvrđivanju korelacije između delovanja magnetnog polja na seme i promene klijavosti, vrlo retko je ispitivano dejstvo na procese koji se odvijaju unutar semena i koji su ključni za detaljnije objašnjenje ovog fenomena i njegovu potencijalnu primenu, a dobijeni rezultati bili su negativni.2 Naime, biljke poseduju pigment kriptohrom (CRY ) koji apsorbuje u plavom delu spektra i na taj način utiče na brojne fotomorfogenetske procese. Njegov efekat na klijanje je negativan jer signalna kaskada koju pokreće indukuje sintezu hormona abscisinske kiseline (ABA), inhibitora klijanja.3

Apsorpcija plave svetlosti dovodi do prelaska nesparenih elektrona iz prostetične grupe kriptohroma iz singletnog u tripletno stanje.4 Magnetno polje produžava period boravka u tripletnom stanju, što implicira da je efekat magnetnog polja na klijanje negativan. Međutim, ABA deluje antagonistički u odnosu na gibereline (GA), grupu hormona koji podstiču klijanje i čija sinteza je indukovana apsorpcijom svetlosti u svetlocrvenom delu spektra od strane pigmenta fitohroma (PHY). Kad bi se semena izložila dejstvu magnetnog polja i osvetlila samo svetlocrvenom svetlošću (660 nm) pomoću monohromatskog lasera, efekat na klijanje bio bi pozitivan, pod uslovom da magnetno polje ne utiče na sintezu ABA-e i/ili nekog drugog inhibitora drugačijim mehanizmom.

Postavlja se pitanje: “Gde bi tretiranje semena na gore opisan način našlo primenu, u slučaju da rezultati budućih istraživanja budu pozitivni?“ Najpre je bitno istaći činjenicu da danas 75 % tržišta semena kontroliše svega 10 multinacionalnih korporacija za koje je, zbog težnje ka ostvarenju enormnog profita, jedina opcija proizvodnja novih sorti sa većom klijavošću.5

Na relativno jednostavan način, poljoprivrednici iz nižih klasa mogli bi povećati klijavost autohtonih sorti, a samim tim i prinos svojih useva, i tako zadati snažan udarac monopolskom transnacionalnom kapitalu. Turska organizacija DHKP-C već ima iskustva u borbi protiv monopola korporacija koje se bave semenom. Setvom autohtonih semena u narodnim baštama obezbeđuje jeftine namirnice za stanovnike siromašnih gradskih červrti, a monopolima nanosi ogromnu štetu. 

 

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Upotreba neodijumskog magneta je predložena pre svega zbog malih dimnezija istog.  

  2. Rochalska M. Grabowska K. 2007.Influence of magnetic fields on the activitzof enzymes: α- and β-amylaze and glutathione s-transferase (GST) in wheat plants. Warsaw, Faculty of Agriculture and Biology.  

  3. Hofman N. 2014.Cryptochromes and Seed Dormancy: The Molecular Mechanism of Blue Light Inhibition of Grain Germination. Plant Cell. 2014 Mar; 26(3): 846.  

  4. Paul et al. 2017.Magnetic field effect in natural cryptochrome explored with model compound, Scientific Reports.volume 7. Article number: 11892 (2017)  

  5. Cope Z. 2019. The Wealth of Some Nations,Imperialism and the Mechanics of Value Transfer. London. Pluto Press  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.