Home » Posts tagged with » MRE

Srpske elektroenergetske kompanije i AERS u novom sukobu sa Ministarstvom rudarstva i energetike

Srpske elektroenergetske kompanije i AERS u novom sukobu sa Ministarstvom rudarstva i energetike

Elektroprivreda Srbije (EPS), Elektromreža Srbije (EMS) i Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) napustili su sve radne grupe koje se bave podzakonskim aktima o obnovljivim izvorima energije (OIE) jer Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) neracionalno insistira na brzom povećanju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz OIE, pogotovo iz vetra, iako to ugrožava elektroenergetski sistem Srbije […]