Srpske elektroenergetske kompanije i AERS u novom sukobu sa Ministarstvom rudarstva i energetike

Srpske elektroenergetske kompanije i AERS u novom sukobu sa Ministarstvom rudarstva i energetike
plutonlogistics. com

Elektroprivreda Srbije (EPS), Elektromreža Srbije (EMS) i Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) napustili su sve radne grupe koje se bave podzakonskim aktima o obnovljivim izvorima energije (OIE) jer Ministarstvo rudarstva i energetike (MRE) neracionalno insistira na brzom povećanju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz OIE, pogotovo iz vetra, iako to ugrožava elektroenergetski sistem Srbije i može dovesti do black out-a.

 

O tome su MRE zvaničnim dopisom obavestili još 23. decembra prošle godine.

AERS je, sa svoje strane, o tome da podržava EPS i EMS ministarstvo obavestio 29. decembra.

 

Iz ovih kompanija podsećaju da je Zakon o OIE donet početkom 2021. godine, bez saglasnosti EPS-a i EMS-a na sve članove tog akta.

 

Pre napuštanja radnih grupa predstavnici EPS-a, EMS-a i AERS-a više puta su upozoravali MRE na posledice donošenja propisa koji mogu da destabilizuju energetski sistem i poslovanje nacionalnih energetskih kompanija.

 

Ovom resoru Vlade Srbije, takođe, je poručeno da predstavnici EPS, EMS i AERS neće se vratiti u radne grupe dok se ne promeni Zakon o OIE.

 

U najkraćem, traži se i odlaganje primene i donošenja novih podzakonskih akata. Sistem se i sada balansira, ali brzim uključivanjem više od 4.000 megavata kapaciteta iz OIE na mrežu očekuje se potpuni blekaut, odnosno raspad elektroenergetskog sistema. Do sada su upućeni zahtevi za priključenje na mrežu 8.400 MW OIE, od čega oko 4.000 MW samo od donošenja Zakona o OIE. Dakle, tokom poslednjih godinu dana.

 

Iz ovih kompanija i AERS-a ukazuju da rezultati studije pokazuju da bi priključenje na sistem OIE, pre svega vetra, snage do 3.500 MW zahtevalo da se stalno u rezervi drži od 700 MW do 1.000 MW u termoelektranama i hidroelektranama EPS-a. Trenutno je potrebno oko 380 MW u rezervi i to obezbeđuje EPS koji ima ukupnu instalisana snaga u elektranama od oko 7.800 MW.

 

Traži se i ukidanje premija i podsticaja za proizvođače energije iz obnovljivih izvora. EPS sada bez naknade plaća balansiranje svih kapaciteta iz obnovljivih izvora, a propisima je predviđeno da nastavi da plaća te troškove sve do uspostavljanja likvidnog unutardnevnog tršišta električne energije.

 

Procena je da bi taj trošak za EPS bio i do 400 miliona evra godišnje sa povećanjem priključenja OIE.

 

Podsećamo, na otvorenoj sednici Vlade Srbije u decembru Jelena Matejić generalni direktor Elektromreže Srbije (EMS), jevno je upozorila kuda vodi ovakva politika MRE. Matejić je objasnila je da EMS neinertnim izvori energije poput vetra i solarne energije mogu da ugroze sistem ukoliko pređu 20 odsto ukupnog portfolija jedne zemlje, jer je teško balansirati sistem.

 

„Mi smo na žalost ovih dana imali i imaćemo prilike da vidimo šta znači energija iz vetra koja je padala do nule, pa na tri megavata do punih 50, što je nama izazvalo nužne troškove da kupujemo energiju“, rekla je Matejić.

 

Preuzeto sa: energijabalkana.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.