Home » Posts tagged with » Socijaldemokratija

Danska uvodi rasne kvote u naseljima za “nezapadno” stanovništvo

Danska uvodi rasne kvote u naseljima za “nezapadno” stanovništvo

Danska je najavila da će ograničiti broj etničkih manjina u naseljima do 30 odsto u navodnom pokušaju da “smanji rizik od verskih i kulturnih paralelnih društava”. U nastavku rasističke politike protiv “nezapadnog” stanovništva Danska je počela sa raseljavanjem stanovništva, razdvajanjem porodica pa čak i slanjem nazad migranata u ratne zone.1  Kancelarija UN za ljudska prava […]

“Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1958” – Knjiga Nikole Mijatova u prodaji!

“Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1958” – Knjiga Nikole Mijatova u prodaji!

“Milovan Đilas, jedan od članova Politbiroa CK KPJ, posebno odgovornih za odnose sa evropskim socijalistima, napustio je komunističke ideje i pozvao na stvaranje opozicione, socijaldemokratske partije u Jugoslaviji. Uz procesuiranje Đilasa, jugoslovenska vlada je kritikovala i socijaldemokratiju kao ideju. Stoga su evropske stranke, članice Socijalističke internacionale, intervenisale u ime Đilasa i indirektno branile socijaldemokratiju. Britanski […]