“Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1958” – Knjiga Nikole Mijatova u prodaji!

“Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1958” – Knjiga Nikole Mijatova u prodaji!

“Milovan Đilas, jedan od članova Politbiroa CK KPJ, posebno odgovornih za odnose sa evropskim socijalistima, napustio je komunističke ideje i pozvao na stvaranje opozicione, socijaldemokratske partije u Jugoslaviji. Uz procesuiranje Đilasa, jugoslovenska vlada je kritikovala i socijaldemokratiju kao ideju. Stoga su evropske stranke, članice Socijalističke internacionale, intervenisale u ime Đilasa i indirektno branile socijaldemokratiju. Britanski laburisti, među njima i Enajrin Bevan, bili su uključeni u slučaj i najaktivniji u odbrani Đilasa. Ostale stranke su ih sledile, pomno prateći suđenje. Konačno, 1958. godine, nakon suđenja za njegovu knjigu „Nova klasa“, sve evropske socijalističke partije ujedinile su se u kritici prema Jugoslaviji i postupanju sa disidentom Đilasom. Međutim, uzroci su bili složeniji. U tim je godinama Jugoslavija gradila svoj novi položaj u hladnom ratu, kasnije poznat kao Pokret nesvrstanih, distancirajući se od zapadne Evrope. Slučaj Đilasa i reakcije evropskih socijalista bili su samo odraz tog procesa. Štaviše, intervencije evropskih socijalista u ime Đilasa bile su oblik specifičnog političkog pritiska na Jugoslaviju. Ipak, intervencije su bile uzaludne. Jugoslavija je nastavila svoju novu ulogu nesvrstane zemlje i držala Đilasa čvrsto iza rešetaka”.

Knjigu “Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1958” objavio je Institut za savremenu istoriju, preko čije internet stranice se može i poručiti.

Nikola Mijatov diplomirao je (2010) na Katedri za borilačke sportove na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu sa temom Nastanak teorije Džudoa. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je (2014) sa temom Milovan Đilas i britanski laburisti 1950 – 1955 i masterirao (2015) sa temom Milovan Đilas i evropski socijalisti 1950 – 1956, na Katedri za istoriju Jugoslavije.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.