Dve slične fotografije. Jednoj nagrada, drugoj kritike!

Mladu Haićanku, Fabienne, koja je ukrala dve plastične stolice iz trgovine nakon zemljotresa u Haitiju, ubila je policija.

Jednom od 14 fotoreportera koji su uspeli da fotografišu beživotno telo devojke, Paul Hansenu, dodeljena je nagrada u “Swedish Picture of the Year” kontestu.
Međutim kritike su usledile nakon što je drugi fotograf, Nathan Weber objavio sličnu fotografiju, samo iz perspektive u kojoj se vide i fotografi.

U Švedskoj se vodi rasprava o moralnosti i etičnosti fotoreportera, i postavlja se pitanje: “Da fotografija nije objavljena, da li bi Švedska donirala manje novćane pomoći?”

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.