Evo kako izgleda zvuk klavira


Koristeći uređaj koji se zove CymaScope, Shannon Novak, umetnik sa Novog Zelanda, je zajedno sa svojim timom uspeo da snimi 12 zvukova klavira, koji su, uprkos dosadašnjem mišljenju, sferični a ne talasni.

 

 

“Uvek me fasciniralo pretvaranje nevidljivog u vidljivo, a pogotovo, izgled zvuka kroz boje i geometrijske forme. Korišćenje „cymatic“ tehnologije može da nam pomogne pri edukaciji pojedinaca o povezanosti zvuka, boje i geometrijske forme”, Izjavio je Shannon.

Po prvi put u istoriji, note klavira su vidljive. Pažljivo su snimljene, jedna po jedna, a zatim ubačene u CymaScope instrument i zabeležene kao HD video. Naše uši mogu lako detektovati promene u harmonijama,  a CymaScope ih sada otkriva – verovatno prvi u akustičnoj fizici .

Muzika je, u apsolutnom smislu, nevidljiva geometrija, niz frekvencija koje se uklapaju. Magija koja nam izaziva najsnažnije emocije.

Do sada, muzika je komunicirala sa nama samo putem zvuka, ali sada je napokon možemo i videti. 

 

Pink Floyd “Welcome to the Machine” kroz CymaScope

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.