Koliko košta znanje?

Koliko košta znanje?

U Galeriji Artget KCB-a, u četvrtak, 24. aprila, u 20 časova, „Velika škola Ljubiše Rajića“ o obrazovanju u Srbiji 

Tribina o obrazovanju u Srbiji „Koliko košta znanje“ održaće se u Galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda, u četvrtak, 24. aprila, u 20 časova. Ova tribina se održava u okviru foruma „Velika škola Ljubiše Rajića“, a suorganizator je Grupa za skandinavske jezike i književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu.

U trenutku kada se Srbija nalazi na prekretnici tranzicije, u vremenu liberalnog tržišta, neoliberalizma, kapitalizma, privatizacije, industrijalizacije, monetizovanja znanja, na ovoj tribini tema će biti realno stanje u oblasti obrazovanja kod nas. Pre svega, šta studenti u obrazovnom sistemu Srbije dobijaju kada iz njega izađu, ko su oni, kako žive, odakle dolaze, kakve su im šanse i mogućnosti.

Iako u zvaničnoj statistici nema podataka koji ukazuju na neposrednu vezu između materijalnog statusa i visokog obrazovanja, posredni indikatori govore da u porodicama lošijeg materijalnog položaja ima srazmerno manje studenata nego u porodicama srednjeg i višeg statusa. Dece čiji roditelji nemaju završenu srednju školu gotovo da nema među studentima, pokazuje studija zatečenog stanja urađena u okviru projekta „Jednak pristup za sve“.

Neka od pitanja o kojima će biti reč su i materijalni i socijalni položaj studenata, odnos obrazovnog sistema i tržišta rada, novi talas odliva mozgova, kao i da li obrazovanje u Srbiji danas omogućava prelaz iz niže u višu klasu i šta zapravo znači kad se kaže da je znanje roba.

Učesnici:

Slobodan Cvejić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Gorana Đorić, koordinatorka projekta „Jednak pristup za sve“ – Tempus Srbija

Tatjana Stojić, Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Bojana Selaković, Građanske inicijative

Andrea Jovanović, studentkinja Filozofskog fakulteta

Leave a Reply

Your email address will not be published.