Antifašistička milicija je uništila bataljon „Azov”

Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia

Antifašistička milicija koja je branila strateški položaj na Saur Mogili istočno od Donjecka, uništila je bataljon „Azov” koji su formirali neonacisti uz finansije oligarha Kolomojskog. Kolomojski je u tu svrhu koristio novac štediša „Privat bank” banke.

Milicija je izvršila napad minobacačem. Tokom proteklih dana, bataljon „Azov” je izgubio 238 od 320 vojnika, koliko ih je imala. Neki od njih su poginuli, a ostali teško ranjeni.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://uapress.info/ru/news/show/30365

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.