Hose Manuel Baroso treba da istupi pred Evropskim sudom

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet/Flickr

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet/Flickr

Prvi put se poziva jedan predsednik Evropske komisije da svedoči pred sudom Evropske unije u Luksemburgu.

U oktobru 2012. gospodin Baroso je za pola sata počistio iz kancelarije svog komesara za zdravlje Maltežanina Džona Dalija. U to vreme predsednik komisije izjavio je da ga je Kancelarija protiv prevare (OLAF) obavestila da je jedan od bliskih poznanika komesara Dalija, Silvio Zamit (zvaničnik Malteške nacionalističke partije), tražio mito od duvanskog giganta „Svidiš meč”1 da bi uticao na evropsko zakonodavstvo da legalizuje upotrebu snusa (vrsta duvana za žvakanje koji proizvodi ova kompanije i koristi se prvenstveno u skandinavskim zemljama), čija prodaja nije legalna u EU.

Kako god, ovu verziju osporava bivši komesar Džon Dali, koji je optužio „Svidiš meč” i predsednika Barosoa da su u dosluhu da bi ga se rešili u pokušaju odgađanja zakona o duvanu za makar jednu, ako ne i dve godine.

Povrh toga, zapanjuje način na koji je predsednik Baroso isterao komesara Dalija: u nedostatku pisanog dokumenta, on tvrdi da je Džon Dali podneo ostavku verbalno u prisustvu dvoje zaposlenih (Barosovim načelnikom osoblja i načelnikom pravne službe EU).

Tekst je preveden sa: VoltaireNet.Org

Liked it? Take a second to support Voltaire Network on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. Swedish Match 

Source: „José-Manuel Barroso to appear before European Court of Justice”, http://www.voltairenet.org/article184651.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.