MMF odobrio stend baj zajam u visini od milijardu evra

International_Monetry_Fund_Building-name_shieldKako prenosi agencija Frans pres, Međunarodni monetarni fond je odobrio Srbiji stend baj zajam od oko milijardu evra. Mere koja je Srbija morala da preduzme su: smanjenje penzija i plata u javnom sektoru od 10% (osim ako plate nisu niže od 25o evra), privatizacija oko 500 državnih preduzeća koja posluju sa gubitkom,  izmena zakona o radu i ukidanje radničkih prava, pomeranje penzije za žene na 65 godina.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.