[VIDEO] Deložacije u ime finansijske oligarhije

Budući da mnogim građanima neplaćeni krediti vise nad glavom, pa i samim zemljama dužnicima MMF-a (kao što se može videti na primeru Srbije), pravo je vreme zapitati se kako izgledaju deložacije. Španija nam pruža svoj primer. Prenosimo vam snimak jučerašnje deložazcije u Madridu praćenu razvaljivanjem ulaza bagerom i hapšenjem šesto osoba koje su se našle u tom stanu uključujući i novinara koji je zabeležio ovaj video snimak. Svi su optuženo za krivično dela napada na autoritet i narušavanje javnog reda.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „El vídeo del periodista Jaime Alekos antes de ser detenido por grabar el desahucio de Ofelia Nieto”, http://madrid.lahaine.org/el-video-del-periodista-jaime

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.