Salvador beatifikovao Oskara Romera, ikonu socijalne pravde

Izvor: Wikimedia.org

Izvor: Wikimedia.org

Stotine hiljada ljudi okupilo se u subotu u San Salvadoru u čast Oskaru Romeru, ikoni socijalne borbe, koji je govorio u ime siromašnih, a protiv vlade na čijem čelu je bila vojska tokom krvavog građanskog rata (1979-1992). Romero je proglašen svecem 35 godina nakon atentata.
Salvadorci su Oskara Romera zvali „glasom onih koji glasa nemaju“. Govorio je protiv povreda ljudskih prava, otvarao vrata crkve onima koji su bežali od represije i neprestano kritikovao pomoć koju je vlada SAD-a pružala salvadorskoj diktaturi. Osnivač je Kancelarije za ljudska prava.
Usmrćen je hicem u grudi dok je držao misu u bolničkoj kapeli 24. Marta 1980. Ubio ga je Marino Samajoa Akosta, podnarednik Druge sekcije raspuštene Nacionalne garde, član bezbednosnog tima bivšeg predsednika Artura Moline.
Tokom sedamdesetih pa sve do ranih devedestih godina, Salvador je prolazio kroz period socijalnog i političkog sukoba, građanskog rata i drastičnih društvenih promena, koji je po nekim procenama imao za posledicu preko 75,000 mrtvih i 12,000 nestalih. Demografski rast, nedostatak adekvatnog stambenog prostora, nepravedna raspodela zemljišta i bogatstva i velika nezaposlenost bili su najozbiljniji društveni problemi u ovom periodu.
Između 1970. i 1992. godine, koja je označila kraj građanskog rata u Salvadoru između vlade i pobunjenika, zemlja je stradala od stalnih sukoba represivne sile države i oligarhije vlasnika plantaža kafe, bankara i industrije, sa jedne strane i sindikata, društvenih pokreta i gerilskih pokreta, sa druge.
Romerova beatifikacija bila je stopirana dugo godina sve dok Papa Franja nije ponovo pokrenuo proces 2013; 2015. godine mu je priznato mučeništvo, čime su se stekli uslovi da se proglasi svecem.

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.