Raste skepticizam prema evru

euro_toaletPrema anketi koju je sprovela organizacija ICM Risrč na zahtev agencije Sputnik, 39% Nemaca smatra da njihova zemlja treba da napusti evro i vrati se na nemačku marku. Isto mišljenje deli 29% Francuza i 24% Grka. Sa druge strane, 53% upitanika smatra da ne treba napuštati evro zonu, pri čemu je najveći procenat među Grcima (58%), a najmanji među Nemcima (49%).

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „Un 40% de los alemanes, a favor de renunciar al euro”, http://mundo.sputniknews.com/europa/20150526/1037694521.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.