Šta je „lista zabrane letenja“?


Lista zabrane letenja je spisak lica kojima se zabranjuje korišćenje avio prevoza, a listu sastavlja američki Centar za praćenje terorista (TSC). Podaci za 2013. pokazuju da je na listi prisutno preko 47.000 imena.

Lista zabrane letenja se razlikuje od „liste nadgledanja“ za koju se smatra da obuhvata mnogo veći broj imena.

Vlada SAD trpi kritike da je lista vrsta oruđa u borbi protiv građanskih sloboda, zbog navodne verske, ekonomske, političke i rasne diskriminacije, ali ono što najviše zabrinjava javnost je netransparentnost podataka.

Naime, ako ste kojim slučajem dospeli na pomenutu listu, vi nemate načina da to saznate sve do trenutka ukrcavanja u avion.

Čak i tada vam neće biti data informacija zašto vam je ukrcavanje zabranjeno, a svaki pokušaj da o tome više saznate je uzaludan.

Ovaj problem je dospeo u žižu javnosti tek nakon što je licima koja slučajno dele ista imena i prezimena sa nekima od prisutnih na listi, onemogućeno ukrcavanje u avion.

Smatra se da, usled pretnje od terorizma svaka od razvijenih država ima svoju listu zabrane letenja.

Procurelo je da je na takvoj listi kanadske Vlade prisutno oko 2000 imena, a nedavno je izašlo na videlo da je Turska, usled straha od džihadista koji preko njene teritorije prelaze u IS, sastavila listu zabrane letenja od preko 15.000 imena.

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.