Prekid pregovora kao odgovor Evrogrupe na Grčki referendum

Prekid pregovora kao odgovor Evrogrupe na Grčki referendum

map_of_europe_on_a_clockJoerun Dijselblum, predsednik Evrogrupe smatra „žalosnom” odluku Grčke da sazove referendum 5. jula po pitanju sudbine programa pomoći ovoj zemlji, koji ujedno i zatvara vrata budućim pregovorima.

Budući da je Evrogrupa odbila da popusti u zahtevima za reformu Grčke ekonomije–zahtevima koji se kose sa predizbornim obećanjima Sirize–Ciprasova vlada je prošlog petka najavila referendim na kojem će građani glasati za ili protiv predugovora Evrogrupe. Evrogrupa je zahtevala povećanje PDV-a, sniženje penzija kao i privatizaciju aerodroma.

Cipras je izjavio da neće prihvatiti ni pretnje ni ultimatume u pregovorima, a upravo tako kvalifikuje poslednji predlog Evrogrupe, koji je, po njegovim rečima, u suprotnosti sa evropskim vrednostima kao i da predstavlja teret na leđima grčkog naroda koji minira oporavak grčke ekonomije i društva.

I dalje je neizvesno da li će Grčka ostati u eurozoni ili ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.