Trojkin ultimatum Sirizi

euro_toaletUpoznajte se sa zahtevima koje je Evrogrupa postavila Grčkoj za dalju isplatu pomoći:

 • 23% PDV-a za restorane;
 • ukidanje neplaćanja PDV-a na ostrvima;
 • uplata 100% predviđenog poreza za preduzeća i agencije;
 • ukidanje poreskih olakšica za poljoprivrednike;
 • rezanje 900 miliona (0,5% BDP-a) davanja na socijalnu sigurnost;
 • smanjiti prevremeno penzionisanje;
 • postepeno ukidanje subvencije solidarnosti sa penzionerima;
 • ostvarivanje uslova nula deficita i korišćenje finansija iz sekundarnih penzionih fondova;
 • povećati učešće penzionera za zdravstveno osiguranje sa 4% na 6%;
 • zamrznuti penzije do 2021. godine;
 • usvojiti zakon koji dopušta masovna otpuštanja;
 • smanjiti ograničenje za zabranu konfiskacije bankarskih depozita na manje od 1,500€;
 • povećati kamatne stope za poravnanje dugova;
 • smanjiti plate u javnom sektoru;
 • privatizacija transporta energije;
 • prodaja državnih telekomunikacionih preduzeća.
Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „Conozca el ultimátum financiero de la Troika que Grecia rechazó”, http://www.telesurtv.net/news/Conozca-el-ultimatum-financiero-de-la-Troika-que-Grecia-rechazo-20150628-0042.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.