Kancelarka Venecuele: Karibi su u osnovi antiimperijalistički

Prošlog ponedeljka, kancelarka Venecuele, Delsi Rodrigez je istakla značaj Petrokariba kao mehanizma integracije zasnovanom na dopunjavanju i jedinstvu država članica. U intervijuu sa teleSUR-om u okviru održavanja XV Ministarskog kongresa ove organizacije u Karakasu, kancelarka je istakla da je za deceniju postojanja ova organizacija pretrpela brojne napade imperije. Naglasila je međutim, da je Karibe oduvek bio prostor u osnovi antiimperijalistički, štit protiv imperijalističkih pretenzija.

„Uvek će biti manevara. Dok je Revolucije biće i kontrarevolucije, ali ono šta je najbitnije je da narodima Kariba, Venecuele, bude jasno koja im je sudbina u odbrani svog suvereniteta i nezavisnosti. Nismo ni mogli da zamislimo da ćemo za deset godina biti tu gde smo danas sa ovim mehanizmom integracija. Samo zli jezici sa severa mogu misliti da je Petrokaribe perverzan mehanizam.”

U ovom smislu, kancelarka je citirala venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura koji je ukazao da Petrokaribe nije prevara već stvrnost: „stvarnost naroda Kariba koji je profitirao isto koliko i narod Venecuele putem ovog mehanizma integracija”.

Kancelarka je takođe napomenula da je „Venecuela, suvereno posedovanje i upotrebu prirodnih energenata stavila na raspolaganje integraciji i jedinstvu, a to se ne može videti igde na svetu”. „Danas Petrokaribe predstavlja ekonomske pokazatelje koji idu u korist zemljama članicama koje su se u prošlosti mogle smatrati tržištem”.

Isto tako, ukazala je da imperija nikada neće prestati da manevriše protiv narodnog jedinstva. „Samit u Panami je bio istorijski događaj na kojem je SAD-u Latinoamerika održala lekciju.”

 La funcionaria refirió también que “Venezuela, en el uso y disposición soberana de sus recursos naturales energéticos, los puso a disposición de la integración, de la unidad, eso no se ha visto en ningún lado del mundo”. “Hoy Petrocaribe exhibe unos índices económicos que incluso benefician a esos países que en el pasado los consideramos como un mercado”, aseguró Rodríguez.  Asimismo, señaló que el imperio nunca va a dejar de maniobrar en contra de la unidad de los pueblos. “La Cumbre de Panamá fue histórica pues se le dio una lección a los Estados Unidos y la dieron los países de nuestra América Latina, allí se fijó una posición”, manifestó.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.telesurtv.net/news/Canciller-venezolana-El-Caribe-es-por-esencia-antiimperialista-20150629-0028.html

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.