Venecuela beleži najveće smanjenje nezaposlenosti od 1999.

ricardo_menendezU prvih pet meseci 2015. godine, ekonomski aktivno stanovništvo Venecuele brojio je 14,106,099 osoba, dok je u maju nivo nezaposlenosti pao na najniži nivo od 1999. godine, tj. svega 6,6%. Prema izjavi rikarda Menendeza, ministra Narodne vlasti za planiranje, te podpredsednika saveta ministara za teritorijalnu upravu i razvoj, ovo je jedan od najnižih nivoa nezposlenosti u svetu uprkos ekonomskom ratu koji venecuelanska desnica pokušava da raspiri protiv Bolivarianske revolucije. Ne samo da je pao i indeks nezaposlenosti već i indeks siromaštva. Prošle godine, 2014., taj broj je iznosio 9,6%, a ove godine 7,9%.

Prema njegovim rečima Bolivarianska revolucija je omogućila da preko pet miliona osoba nađe posao i ekonomski se održi, a bez nje bi Venecuela brojila preko tri miliona nezaposlenih u poređenju sa današnjih 931,162. Tokom 1994., za vreme vlasti desnice, Venecuela je dostizala nivoe ekstremnog siromaštva i do 39% sa inflacijom od 70,8%. Dve godine kasnije, 1996. inflacija je dostigla 103%, a siromaštvo 43%. Osim primera Venecuele, spomenuo je da i u neoliberalnim silama nezaposlenost često premašuje 25%.

Istovremeno Menendez je napomenuo da Venecuela daje pomoć majkama sa decom koje nisu u radnom odnosu. Prema njegovim rečima, to znači da ima više familija sa prihodima nego osoba po domaćinstvu koje rade.

 

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: „Tasa de desempleo en Venezuela desciende a 6,6%, la más baja desde 1999”, http://www.librered.net/?p=39546

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.