Siriza i Izrael uspostavili dogovor o statusu snaga

tsipras-brutality-in-gaza-must-end.w_l
Grčka vlada predvođena Sirizom potpisala je dogovor o statusu snaga sa Izraelom – dogovor koji, osim Grčke sada, ima samo još jedna zemlja na svetu: SAD.

Drugim rečima, Siriza je odlučila da vojno podrži višedecenijsku izraelsku okupaciju Palestine – države čiju je nezavisnost tvrdila da podržava.

Ovakav potez vrha Sirize produbljuje rascep u ovoj koaliciji, a znajući da Cipras ima i autoritarnu crtu koja se ispoljila tokom glasanja za reforme, može se lako desiti da se nezadovoljni članovi nađu van organizacije.
1
2

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!


  1. http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/01/palestinian-state-abbas-hamas-welcome-greek-elections.html# 

  2. http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/01/palestinian-state-abbas-hamas-welcome-greek-elections.html# 

Source: http://mondoweiss.net/2015/07/greeces-syriza-military

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.