Kina rasprodaje američke državne obveznice

Izvor: Wikipedia

Izvor: Wikipedia

U protekla tri meseca, Kina je rasprodala državne obveznice SAD-a u visini od 143,000 miliona dolara sa ciljem da se zaustavi dalja devalvacija juana, koju je inače i sama otpočela.

Kina trenutno kontroliše 1,48 biliona dolara javnog duga SAD. Prodaja obveznica će imati negativan odraz na ekonomiju SAD kojoj su potrebna strana ulaganja u javne dugove da bi mogla da finansira svoj ogromni deficit. Mnogi analitičari se pitaju šta će se desiti ako se tržišta u razvoju pridruže Kini u prodaji američkih obveznica.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: http://www.diario-octubre.com/?p=9298

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.