Kada su Evropljani bili izbeglice

Prva grupa evropskih izbeglica, od oko 19.000 ljudi, iskrcala se u Africi 1942. godine. u kenijskoj luci Mombasa, odakle su raspoređeni po kampovima Kenije, Ugande, Tanzanije, Zambije i Zimbabvea. Među izbeglicama je bilo najviše Poljaka, dok je većina ostalih Evropljana smeštena na severu kontinenta u Egiptu, Tunisu i Alžiru. Sveukupno je na teritoriji Afrike izgrađeno 22 velika kampa za raseljena lica. U izbegličkom kampu Al-Shat, na sinajskom poluostrvu, bilo je smešteno oko 30.000 Evropljana, a među njima je bilo i oko 6000 Jugoslovena, poreklom iz Makarske, Visa, Hvara i Korčule. Evropske izbeglice su takođe zbrinute i u Indiji, Iranu, Iraku i Libanu, a meksička vlada je 1943. prihvatila preko 10.000 evropskih izbeglica, smestivši ih u kamp Santa Rosa.

 

Liked it? Take a second to support Milica Nikolić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.