Iz Pariza s ljubavlju

Umesto da Francuzima teroristički napad ukaže ne samo na posledice politike imperijalističkog uplitanja u suverenitet drugih naroda, nego i na tragediju njihovih žrtava koje francuske i NATO bombe nanose mesecima i godinama na Bliskom Istoku i u Africi, Francuska već doliva ulje na vatru i sprema se da naplati svoju pogrešnu politiku sa još više nevinih žrtava. Tu politiku smo mogli da iskusimo i na Balkanu.

11221283_189448878064191_3552300112581519799_n

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.