“Demokratska” Ukrajina

“Demokratska” Ukrajina

“Prvo, nije tačno da je fašizam samo borbena organizacija buržoazije. Fašizam nije samo vojno-tehnička kategorija. Fašizam je borbena organizacija buržoazije koja se oslanja na aktivnu podršku socijal-demokratije. Socijaldemokratija je objektivno umereno krilo fašizma. Ne postoji osnov za pretpostavku da borbena organizacija buržoazije može postići odlučne uspehe u bitkama ili u upravljanju zemljom, bez aktivne podrške socijal-demokratije. Podjednako ne postoji osnov za mišljenje da socijal-demokratija može postići odlučne uspehe u bitkama ili u upravljanju zemljom, bez aktivne podrške borbene organizacije buržoazije. Ove organizacije se ne negiraju, već nadopunjuju. Oni nisu antipodi, nego blizanci. Fašizam je neformalni politički blok ove dve organizacije; blok, koji je nastao u okolnostima posleratne krize imperijalizma, a čija je namena borba protiv proleterske revolucije. Buržoazija ne može da zadrži vlast bez takvog bloka. Stoga je pogrešno misliti da “pacifizam” označava likvidaciju fašizma. U sadašnjoj situaciji, “pacifizam” je jačanje fašizma, sa svojim umerenim, socijal-demokratskim krilom na čelu.” – J.V. Staljin, “O međunarodnoj situaciji”, 1924.

Foto: Pripadnici ukrajinskog bataljona “Azov”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.