Haos: Izbeglice preko reke u Makedoniju

Izbeglice zaglavljene u severnoj Grčkoj prelaze u susednu Makedoniju preko reke, nakon što su makedonske vlasti, po direktivi EU, zatvorile granice. S obzirom da je Grčka, nakon sporazuma EU i Turske, počela da deportuje izbeglice koje se zadese na njenoj teritoriji u Tursku, one izbeglice koje su mesec dana zaglavljene u severnoj Grčkoj  sada pokušavaju da pređu granicu sa Makedonijom na ovakvim mestima. Međutim, ono što izbeglice ne znaju je da su sve granice koje bi morali da pređu na putu do EU sada zatvorene, pa čak iako se dokopaju Makedonije, nema načina da pređu u Srbiju, niti da nastave dalje.

 

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.