Francuska upozorava svet: Budite spremni za vojnu intervenciju u Libiji

Foto: AFP

Francuski ministar spoljnih poslova upozorava svet da mora biti spreman za vojnu intervenciju u Libiji, kako bi se pomoglo novoj vladi koju je Zapad, uz tešku muku, najzad uspeo da formira.

Žan-Mark Ero je izjavio da je Islamska država pretnja po stabilnost nove vlade, kao i za samu Evropu. „Haos koji danas tamo vlada potpomaže brz razvoj terorizma. To je direktna pretnja za region i za Evropu.”

Ministar je dodao da Islamska država, dok gubi rat u Siriji i Iraku, stiče nove teritorije u Africi, a naročito u Libiji.

„Moramo biti spremni da reagujemo ako vlada nacionalnog jedinstva zatraži pomoć”, rekao je francuski ministar.

Iako su francuske i britanske trupe već prisutne u Libiji, o čemu smo ranije pisali, zvanična intervencija će uslediti tek nakon što nova vlada uputi poziv za pomoć Ujedinjenim nacijama, koje će tada odobriti novu intervenciju NATO.

 

Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.