Neoliberalizam u Argentini: 130,000 otkaza, 300,000 novih beskućnika i 917,000 novih siromaha

Neoliberalizam u Argentini: 130,000 otkaza, 300,000 novih beskućnika i 917,000 novih siromaha

mauriciomacri.jpg_1718483346Od 10. decembra prošle godine, prema podacima konsultantskih agencija, sindikata i poslodavaca, oko 130 hiljada radnika u državnom i privatnom sektoru je izgubilo zaposlenje. Za četiri meseca vlade Maurisija Makrija, i u državnom i u privatnom sektoru je bilo u proseku oko hiljadu otkaza dnevno koji su pogodili oko 127 hiljada radnika.

Argentinska konfederacija srednjih preduzeća, je sa svoje strane procenila da je broj otpuštenih 130 hiljada, među kojima je 45 hiljada iz državnog, a 85 hiljada iz privatnog sektora–među ovim poslednjim je i 55 hiljada radnika u sektoru građevine.

Konsultantska grupa Menpauer (Manpower) koja je izvršila istraživanje nad 800 preduzeća i zaključila da se značajno smanjio obim zapošljavanja. „Poslodavci u javnoj administraciji i obrazovanju prijavljuju najznačajniji pad, od 8%. Za građevinski i uslužni sektor pad je od 7%, dok je u sektoru prevoza i javnih usluga pad 4%”, kaže se u istraživanju.

Prema izveštaju o ekonomskoj situaciji Centra za političku ekonomiju Argentine od aprila meseca, zaposlenje, kako državno tako i privatno, pokazuje težnju ka smanjenju. Ostvarene reforme su „proizvele 141,542 otkaza između januara i marta 2016. godina, sa najvećom stopom u privatnom sektoru građevine (nekvalifikovana radna snaga) i u provincijama u javnom sektoru”.

Međutim, za ministra finansija, Alfonsa Prat Gaja, otkazi su „lični doživljaj temperature”. Ovaj ekonomista uverava da zvanični brojevi Ministarstva rada pokazuju „najmanji gubitak zaposlenja u poslednjih sedam godina”. „Nalazimo se u veoma delikatnoj situaciji ali ne mnogo različitoj u poređenju sa poslednjih sedam godina”, dodaje. U intervijuu za Tiempo Arhentino (Tiempo Argentino), ekonomista konsultantske kancelarje CTA Autonoma Klaudio Lozano, ukazuje da između otkaza i pada plata od 15% otkako je kormilo preuzela nova vlada, povećao se za 300 hiljada broj beskućnika i 917 hiljada novih siromaha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.