„Radnici” Sebastia Salgada

Brazilski fotograf Sebastiao Salgado radio je između 1986. i 1992. godine na velikom projektu pod nazivom „Radnici” posetivši 26 zemlje i slikajući najužasnije radničke profile. Prema nekim kritičarima, „Radnici” je najbolji „manifest” posle Marksovog. Prosudite sami.

Liked it? Take a second to support Stefan Martinović on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.