Wounded Knee masakr

Wounded Knee masakr

“Wounded Knee” masakr dogodio se 29. decembra 1890. godine, u “Lakota Pine Ridge” Indijanskom Reservation u Južnoj Dakoti. Odred američkog 7. konjičkog puka, kojim je komandovao major Samuel M. Whitside, presreo je 120 Lakota ratnika koji su putovali sa oko 200 žena, dece i staraca, i zahtevao njihovu bezuslovnu predaju. Lakote su prihvatile zahtev, ali je vojska potom zatražila i da predaju puške i noževe pre nego što ih premeste u drugi rezervat. Svi pripadnici Lakota su pristali i na taj zahtev, osim jednog, koji je zahtevao da mu se puška ne dira jer mu je potrebna za lov. Nakon što su vojnici pokušali da ga nasilno razoružaju, puška je slučajno opalila a vazduh, a 500 konjanika i četiri topa je otvorilo vatru na opkoljene Lakote, ubijajući neselektivno muškarce, žene i decu, kao i neke od svojih saboraca koji su dobili zadatak da razoružavaju Indijance. Manji deo Lakota ratnika koji je još uvek bio naoružan odgovorio je na vatru američke vojske, ali su vrlo brzo pobijeni, baš kao i oni koji su bili nenaoružani, njihove žene i deca. Oko 300 Indijanaca je pobijeno, a dvadeset američkih vojnika je zaradilo Orden časti.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.