Šiitske milicije integrisane u oružane snage Iraka!

Foto: AFP

Irački parlament izglasao je u subotu integraciju kontroverznih šiitskih milicija u oružane snage zemlje.1

Jedinice Hašd al-Šaabi, koje su, čak i prema UN i HRW, odgovorne za zločine nad sunitskim stanovništvom u Iraku, sada su „legalizovane”.2

Zakon kaže da će više od 100.000 pripadnika šiitskih milicija biti legalizovano, a odgovaraće direktno iračkom premijeru i biće plaćeni iz državnog budžeta.

Šiitski blok u iračkom parlamentu jednoglasno je podržao ovu meru, ali su sunitski političari bojkotovali sednicu.

Status koji će šiitske milicije sada imati sličan je onom Revolucionarne garde u Iranu.

Činjenica da su šiitske milicije sponzorisane od strane Irana, čiju politiku i interese sprovode, dok je vlada Iraka sponzorisana od strane SAD, govori o mogućnosti dugotrajne kolaboracije ove dve sile u Iraku.

 

Liked it? Take a second to support Ivo Kovačević on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1.  http://www.middleeasteye.net/news/iraqs-parliament-legalizes-controversial-pmus-566417926  

  2.  http://www.thedailybeast.com/articles/2016/06/08/iraq-s-shia-militias-accused-of-war-crimes-in-fight-against-isis.html  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.