Registar američkih Japanaca i koncentracioni logori u SAD

Registar američkih Japanaca i koncentracioni logori u SAD

Internacija japanskih Amerikanaca u SAD odvijala se tokom Drugog svetskog rata, kada je oko 130.000 ljudi japanskog porekla zatvoreno u logore. Ovu akciju je naredio predsednik Frenklin D. Ruzevelt. Još 1939, FBI je počeo da prikuplja informacije, prati i gradi bazu podataka japanske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Komisija za Ratno premeštanje civilnog stanovništva utvrdila je 1997. da je internacija bila više rezultat predrasuda i rasizma nego bezbednosnog rizika po bele Amerikance. Iako se uglavnom radilo o drugoj i trećoj generaciji japanskih imigranata, dakle rođenim Amerikancima, čak i oni koji su imali 1/16 “japanske krvi” morali su da se smeste u koncentracione logore. Pored novčanih i imovinskih gubitaka prouzrokovanih ovom akcijom, jedan broj ljudi je preminuo u logorima zbog nedostatka medicinske nege, a oni koji su pokušali da napuste logore ubijeni su od strane stražara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.