Podrška narodu Venecuele

Podrška narodu Venecuele
Republika Srbija, Beograd, Cankareva 6; Matični broj: 28207891; PIB: 109630236; Tel:+381 63 8813783; Tekući Račun: 205-0000000241220-48; E-mail: [email protected]

U danima odlučujućim za sudbinu Bolivarske Republike Venecuele, koje doživljavamo kao ključne za sudbinu svih slobodarskih naroda, a posebno naroda Srbije, pružamo vam bezrezervnu podršku na putu odbrane slobode, suvereniteta i nezavisnosti zemlje. Svesni smo moći medija – moćnog oružja uključenog u pripremu terena za oružani napad, a naše iskustvo sa ekonomsksim sankcijama i satanizacijom narodnom voljom izabranog predsednika, povećava našu zabrinutost i razumevanje situacije u kojoj se nalazite.

Prvi korak ka osvetljavanju istine bilo bi čišćenje jezika izveštavanja, što u mnoštvu iluzija i laži, podrazumeva i neophodnost da se oganizovane bande više ne nazivaju “opozicija” već teroristi i da se protiv njih primene sve adekvatne mere koje finansijeri ovog nasilja primenjuju na svom terenu štiteći sopstveni poredak.

S obzirom na to da nijedna sloboda nije izvojevana bez patnje i žrtava, nadamo se da će i venecuelanski narod imati hrabrosti i snage da se odupre nasilju, kako bi sprečio mnogo veće zlo.

Trijumf istine u Bolivarskoj Republici Venecueli izražen u volji naroda na izborima za ustavotvornu skupštinu je demaskirao lažno lice kapitala i nasilja prema sledbenicima direktne demokratije i slobode. Žalosna je činjenice da se tekovine pobede naroda od 30. jula na izborima za Ustavotvornu skupštinu, istine i demokratije, moraju iznova braniti od brutalnih konstrukcija ekstremne desnice i globalne imperije. Otuda izražavamo punu podršku i solidarnost sa nepokornim narodom Bolivarske Republike Venecuele. Istovremeno podržavamo svaku organizovanu i zajedničku akciju podrške i solidarnost sa venecuelanskim narodom.

 

U Beogradu dana 02. Avgusta 2017.
PREDSEDNIK IO MOČ: Ratko Krsmanović

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.