4. jun 1999: Revolucionarna solidarnost sa narodom Jugoslavije!

Tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, oni koji su se našli pod bombama imperijalističke “demokratije” bili su svedoci svega samo ne međunarodne solidarnosti. Osim što je svetska levica upala u zamku bacanja krivice na žrtvu uz svesrdnu pomoć “progresivne” inteligencije koja je svim silama opravdavala agresiju, i ono malo solidarnosti što je bilo ispoljeno usled medijske blokade i slabih komunikacija, nije stizalo do naroda.

Jedan takav slučaj je i akcija dvojice revolucionara, Selčuka Akguna i Sadika Mamatija u Istanbulu 4. juna 1999. godine. Jedan Kurd i jedan Laz, obojica građani Turske i članovi DHKP-C, sproveli su napad ručnim bacačem granata na konzulat SAD u znak solidarnosti sa narodima Jugoslavije. Obojica su tokom napada poginula.

Prenosimo letak u pripremi magazina New Solution: https://newsolution1.blogspot.com/2018/06/slobodna-domovina-ili-smrt.html


View this document on Scribd
Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.