SAD: Kamere za nadgledanje skrivene u uličnom osvetljenju

Kako se kriza globalnog kapitalizma produbljuje, a hegemonija SAD-a slabi, tako se ova država sve više pretvara u onu državu koju je Orvel opisao u svojoj knjizi “1984” uprkos tome što je sam autor ciljao na zemlje socijalističkog bloka. Još jedan dokaz za to je projekat koji sprovode Agencija za kontrolu opijata i Imigraciona služba, a radi se o instalaciji kamera za nadgledanje skrivenih u ulično osvetljenje.

Nije poznato gde su tačno kamere instalirane do sada, ali se predpostavlja da se radi o Teksau i Virdžiniji.

Povećanje broja kamera za nadgledanje je vezan za razvoj algoritama za prepoznavanje lica, šta omogućava sigurnosnim agencijama lakše praćenje osumnjičenih lica. Amazon je jedna od firmi koja je naročito zainteresovana za opremanje kamera za nadgledanje sa ovim tipom softvera.

Liked it? Take a second to support Aleksandar Pekic on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Source: https://qz.com/1458475/the-dea-and-ice-are-hiding-surveillance-cameras-in-streetlights/

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.