Titovi citati o Srbima!

Titovi citati o Srbima!

O Balkanskim ratovima:

– Mi, zagrebački radnici, sa ogromnim oduševljenjem smo pratili borbe i pobede srpske i crnogorske vojske protiv Turske u Prvom balkanskom ratu.1

O Prvom svetskom ratu:

– U igri velikih sila, Srbija je bila žrtva i njoj je borba bila nametnuta, prema tome pravedna.2

– Meni je rаt, kаo socijаlisti, bio mrzаk, bio sаm аntimilitаristа. Ali jа sаm istovremeno, kаo i većinа nаs vojnikа Jugoslovenа, gledаo nа tаj rаt kаo nа mogućnost dа se konаčno oslobodimo jаrmа Budimpešte i Bečа. Tome je trebаlo dа posluži i nаše аntirаtno rаspoloženje, koje je bilo utoliko veće što smo već nа prvom korаku osećаli kod većine oficirа u sаtniji i puku mržnju premа Srbimа.3

Drugi svetski rat:

– Ja sam 1941. godine počeo s mojim drugovima borbu na život i smrt zajedno sa šumadijskim seljacima, sa srpskim narodom.4

– Braćo Srbi!

I ovoga puta naši junački partizani i dobrovoljci su pokazali da su oni vaši najbolji zaštitnici od ustaških zuluma, nasilja i pljačke. Šesnaestog aprila, kada su partizanske hercegovačke snage vršile pripreme za napad na boračke ustaše, četničke bande su ih napale s leđa iz Gacka, po nalogu okupatora. Četničke bande – to su srpske ustaše; one danas sarađuju zajedno s ustašama pod skutom okupatora protiv oslobodilačke borbe srpskog, hrvatskog i crnogorskog naroda.5

– Glavnom štabu NPO za Crnu Goru i Boku

Sve Italijane koji se nalaze kod vas odmah streljati. O ovome izvestiti italijansku komandu u Nikšiću. Obrazloženje streljanja: odgovor za naše streljane drugove u Podgorici, Pljevljima i Čajniču. Skrenuti pažnju italijanskoj komandi da se kod nas nalazi još mnogo italijanskih zarobljenika i da ćemo za svakog našeg druga streljati po dva Italijana. Tu srazmeru moći ćemo uvek ostvarivati.6

– Glavnom štabu NPO za Bosnu i Hercegovinu

Objasnite drugovima da će Proleterska brigada doći u pomoć. Vaši drugovi sada vlastitu grešku i nerazumevanje situacije bacaju na brigadu. Ali borbe i žrtve koje je vodila brigada na tom terenu neće ostati nezapažene. Srbi i Crnogorci ginu na pragovima bosanskih seljaka.7

 

Priprema: Princip.info

 


  1.  Petrović, J., & Glišović, M. (1982). Branili su zastavu otadžbine: Kazivanja solunskih ratnika kraljevačkog kraja. Kraljevo: Ibarske novosti.  

  2.  Petrović, J., & Glišović, M. (1982). Branili su zastavu otadžbine: Kazivanja solunskih ratnika kraljevačkog kraja. Kraljevo: Ibarske novosti.  

  3.  http://www.princip.info/2014/05/21/josip-broz-tito-secanje-na-dane-svetskog-rata-o-gospon-socijalist-vi-ste-tu/  

  4.  S, F. PKS, br. 3, Cirkularno pismo br. 1. od 20. Juna 1941; Tito (Josip Broz Tito), govori 1 članci, knj. I, Zagreb 1959, (Govor na mitingu žena Srbije u Beogradu 28. I 1945),. str. 240  

  5.  Tito, J. B. (1980). Sabrana djela. 9. april-3. juni 1942.  

  6.  Tito, J. B. (1980). Sabrana djela. 9. april-3. juni 1942.  

  7.  Tito, J. B. (1980). Sabrana djela. 18. februar-8. april- 1942.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.