Vijetnam: ubrzani razvoj uz očuvanje prirodne okoline

Centralni komitet KP Vijetnama, VNA/Handout via Reuters
Komunistička partija Vijetnama odobrila je plan da se stopa privrednog rasta podigne sa 6% u prepandemijskim godinama na 6,5-7% u periodu od 2021-2025. BDP Vijetnama od 2,9% u 2020. godini, iako na zavidnom nivou posmatrajući iz ugla mnogih zapadnih država, za ovu državu bio je najniži u poslednjim decenijama. 
 
Govoreći na petogodišnjem kongresu partije, generalni sekretar Nuen Fu Trong, koji je u nedelju 31. januara izabran da služi treći mandat na ovoj poziciji, rekao je da je cilj Vijetnama da do 2045. godine bude potpuno razvijena država, te da će se borba protiv korupcije na partijskom nivou nastaviti. 
 
Država će se fokusirati na mere koje će upotpuniti elemente socijalistički orijentisane tržišne ekonomije, unapređivanje veze između države i tržišta i društva, a jedan od ciljeva biće i udvostručenje BDP po glavi stanovnika, navodi se u petogodišnjem planu. Prema mišljenjima stručnjaka, ovo bi značilo da u Vijetnamu treba očekivati privatizaciju onih državnih preduzeća koja ne predstavljaju ključne industrije i poluge za nacionalnu bezbednost i odbranu.1 
 
Partija je takođe rekla da će promeniti pristup direktnim stranim investicijama i da će fokus biti prebačen sa kvantiteta na kvalitet. “Vijetnam neće dozvoliti projekte sa zastarelim tehnologijama koje nose rizik od zagađenja okoline”, navodi se u saopštenju partije.2 
 
 
 
Liked it? Take a second to support Ana Ružić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-31/vietnam-stays-on-same-policy-path-with-party-chief-s-re-election 

  2. https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/1/vietnam-plans-to-accelerate-growth-and-boost-high-tech-industries 

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.