Skoro petina proizvedene hrane u svetu završi na otpadu

Dave Zajac/Record-Journal via AP

Na osnovu procena Ujedinjenih nacija u 2019.godini preko 17 procenata hrane dostupne potrošačima na kraju završi na otpadu. Ujedinjene nacije su procenile da se radi o oko 931 milion tona bačene hrane u kućama, marketima i restoranima.1

Procentualno najviše hrane se baci u okviru domaćinstva i to oko 61 procenat, dok se u restoranima baci oko 26 procenata. Ministarstvo poljoprivrede SAD procenilo je da prosečna američka četvoročlana porodica baci hranu u vrednosti od 1500 dolara u toku jedne godine.

Stručnjaci posebno ukazuju na sve negativne posledice na životnu sredinu koje se događaju u procesu proizvodnje, transporta, održavanja te hrane da bi se ona na kraju bacila.2

“Ako želimo da se ozbiljno pozabavimo borbom protiv klimatskih promena, gubitkom prirode i zaustavljanjem uništenja biodiverziteta, smanjenjem zagađenja i otpada, vlade, preduzeća i građani širom sveta moraju da smanje rasipanje hrane”, izjavila je direktorka programa zaštite životne sredine UN-a Inger Andersen. 

 
 
 
 
 

 

Liked it? Take a second to support Vuk Kondić on Patreon!

Become a patron at Patreon!


  1. https://www.aljazeera.com/news/2021/3/4/about-17-percent-of-food-production-globally-wasted-un  

  2. https://apnews.com/article/un-report-17-percent-food-production-globally-wasted-de18ad7e031341fcca05e93bb33f4bbf  

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.